Doradztwo

Dzięki naszym skutecznym analizom nasz klient odnotował w trakcie kwartału 10 krotny wzrost sprzedaży z 200 tyś do 2 mln zł z jednoczesnym utrzymaniem marży brutto. Pozyskaliśmy 15,7 mln złotych z funduszy unijnych na projekty szkoleniowe i doradcze.

    • Sukcesy w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji i pełna obsługa rozliczania projektu
    • Przeprowadzenie szkoleń
    • Organizacja
    15,7 mln pozyskanych funduszy unijnych na projekty szkoleniowe i doradcze
    Efektywność wszystkich szkoleń w projekcie jest wyższa od zakładanych we wskaźnikach
    • Tworzenie strategii rozwoju: handlowej i/lub marki produktu
    • Analizy strategiczne, tworzenie strategii i operacyjne jej wdrożenie
    • Programy naprawcze i restrukturyzacja firm
    • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania
    • Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania
    • Analiza i ocena efektywności inwestycji
    • Wprowadzanie strategii w życie-wykorzystujemy koncepcję Balanced Scorecard
    • Wprowadzanie programów naprawczych
    • Rewizja sprzedaży – zarządzanie, ludzie
    • Wdrażanie wskaźników efektywności - KPI
    • Wdrażanie Balanced Scorecard
    • Wdrażanie Lean Manufacturing
    • Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa
    • Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania
    • Analizy marketingowe
    • Strategie marketingowe - doradztwo marketingowe
    • Plany marketingowe - doradztwo marketingowe
    • Audyt marketingowy
    • Operacyjne wsparcie w poszukiwaniu Klientów
    • Outsourcing sprzedaży
    Sukces handlowy w ostatnim projekcie:
    10 krotny wzrost sprzedaży w trakcie kwartału z 200 tyś do 2 mln zł z jednoczesnym utrzymaniem marży brutto
    • Projektowanie i wdrażanie efektywnej strategii finansowej
    • Projektowanie i wdrażanie planowania i budżetowania w organizacji
    • Wdrażanie controllingu strategicznego i operacyjnego
    • Reorganizacja struktur finansowych (decentralizacja i centralizacja)
    • Outsourcing procesów finansowych
    • Projektowanie i wdrażanie programów oszczędnościowych i optymalizacji kosztów procesów i produktów
    Redukcja do 20% bazy kosztowej
    Redukcja o 10% kosztów wyrobu
    Redukcja o 50% czasu raportowania i planowania
    • Optymalizacji przepływu materiału, produktu i informacji przez proces produkcyjny
    • Projektowania i wdrażania layout-u stanowisk na halach produkcyjnych
    • Eliminacji strat w procesach produkcyjnych
    • Zmniejszenia czasu przezbrojeń i przygotowań do produkcji (smed)
    • Usprawnienie procesu logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych
    • Projektowanie i organizacji layout-u magazynów
    • Wdrażania 5s w zakładach produkcyjnych
    • Wdrażania systemu Kaizen w firmach
    • Optymalizacji frachtów
    • Wprowadzania KPI
    • Tworzenia kultury organizacyjnej opartej na samodoskonaleniu
    • Wsparcie w wprowadzeniu i utrzymywaniu specyficznych wymagań klientów: VW, FORD, TOYOTA,JAGUAR, BMW, GM, AUDI, Daimler, Skona, PSA,Honda, AutoVAZ...
    • Wprowadzenia norm ISO 9001; ISO/TS 16949; ISO/IEC 17025; ISO 14001; PN-N-18001; ISO 3843, PN-EN 1090...