Doradztwo

Dzięki naszym skutecznym analizom nasz klient odnotował w trakcie kwartału 10 krotny wzrost sprzedaży z 200 tyś do 2 mln zł z jednoczesnym utrzymaniem marży brutto. Pozyskaliśmy 15,7 mln złotych z funduszy unijnych na projekty szkoleniowe i doradcze.

  • Sukcesy w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji i pełna obsługa rozliczania projektu
  • Przeprowadzenie szkoleń
  • Organizacja
  15,7 mln pozyskanych funduszy unijnych na projekty szkoleniowe i doradcze
  Efektywność wszystkich szkoleń w projekcie jest wyższa od zakładanych we wskaźnikach
  • Tworzenie strategii rozwoju: handlowej i/lub marki produktu
  • Analizy strategiczne, tworzenie strategii i operacyjne jej wdrożenie
  • Programy naprawcze i restrukturyzacja firm
  • Optymalizacja i projektowanie struktur organizacyjnych oraz systemów zarządzania
  • Systemy motywacyjne i systemy wynagradzania
  • Analiza i ocena efektywności inwestycji
  • Wprowadzanie strategii w życie-wykorzystujemy koncepcję Balanced Scorecard
  • Wprowadzanie programów naprawczych
  • Rewizja sprzedaży – zarządzanie, ludzie
  • Wdrażanie wskaźników efektywności - KPI
  • Wdrażanie Balanced Scorecard
  • Wdrażanie Lean Manufacturing
  • Analiza efektywności, analiza ekonomiczna, analiza finansowa
  • Biznes plan - ocena efektywności projektów inwestycyjnych, optymalizacja struktury finansowania
  • Analizy marketingowe
  • Strategie marketingowe - doradztwo marketingowe
  • Plany marketingowe - doradztwo marketingowe
  • Audyt marketingowy
  • Operacyjne wsparcie w poszukiwaniu Klientów
  • Outsourcing sprzedaży
  Sukces handlowy w ostatnim projekcie:
  10 krotny wzrost sprzedaży w trakcie kwartału z 200 tyś do 2 mln zł z jednoczesnym utrzymaniem marży brutto
  • Projektowanie i wdrażanie efektywnej strategii finansowej
  • Projektowanie i wdrażanie planowania i budżetowania w organizacji
  • Wdrażanie controllingu strategicznego i operacyjnego
  • Reorganizacja struktur finansowych (decentralizacja i centralizacja)
  • Outsourcing procesów finansowych
  • Projektowanie i wdrażanie programów oszczędnościowych i optymalizacji kosztów procesów i produktów
  Redukcja do 20% bazy kosztowej
  Redukcja o 10% kosztów wyrobu
  Redukcja o 50% czasu raportowania i planowania
  • Optymalizacji przepływu materiału, produktu i informacji przez proces produkcyjny
  • Projektowania i wdrażania layout-u stanowisk na halach produkcyjnych
  • Eliminacji strat w procesach produkcyjnych
  • Zmniejszenia czasu przezbrojeń i przygotowań do produkcji (smed)
  • Usprawnienie procesu logistyki wewnętrznej w zakładach produkcyjnych
  • Projektowanie i organizacji layout-u magazynów
  • Wdrażania 5s w zakładach produkcyjnych
  • Wdrażania systemu Kaizen w firmach
  • Optymalizacji frachtów
  • Wprowadzania KPI
  • Tworzenia kultury organizacyjnej opartej na samodoskonaleniu
  • Wsparcie w wprowadzeniu i utrzymywaniu specyficznych wymagań klientów: VW, FORD, TOYOTA,JAGUAR, BMW, GM, AUDI, Daimler, Skona, PSA,Honda, AutoVAZ...
  • Wprowadzenia norm ISO 9001; ISO/TS 16949; ISO/IEC 17025; ISO 14001; PN-N-18001; ISO 3843, PN-EN 1090...