OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S W TYM BEZPRZEWODOWO

OBSŁUGA SUWNICY STEROWANEJ Z POZIOMU ROBOCZEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA KAT. II S W TYM BEZPRZEWODOWO.

Czas trwania szkolenia:

25 godzin (minimum)

Cel szkolenia:Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

  • znajomością budowy dźwignicy,
  • umiejętnością obsługi,
  • znajomością przepisów dozoru technicznego,
  • znajomością przepisów BHP.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia Przedstawienie się trenera i uczestników.Przedstawienie celów i agendy szkolenia.Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.
Przedmiotowe warunki techniczne skróty klawiaturowe, pole nazwy, połączenie klawiatury i myszki, praca jedynie za pomocą myszy/klawiatury, formaty plików
Wykonywanie dozoru, badania Rodzaje badańZakres badań
Eksploatacja Wymagania ogólneCzynności obsługi przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy, po zakończeniu pracyZasady postępowania w sytuacjach awaryjnychZabezpieczenia suwnicRodzaje czynności zabronionych
Obsługa urządzeń technicznych Eksploatacja dźwignic w pobliżu napowietrznych linii energetycznychTransport ludzi w koszu zawieszonym na haku
Konstrukcja układów i mechanizmów Zespoły i mechanizmy napędoweBudowa układu hamulcowegoOgólne wymagania odnośnie linZasady mocowania linWymagania odnośnie elementów chwytających

Zblocza hakowe i haki

Oznaczenia
Wykonanie dozoru technicznego Rodzaje badańBHP przy obsłudze suwnicRodzaje awarii i wypadkówZasady postępowania w sytuacjach awaryjnychZasady organizacji służby BHP
Prowadzenie książki obsługi
Zajęcia praktyczne pobieranie danych tekstowych, import danych z pliku tekstowego, arkusza, bazy danych, strony www

Zakończenie szkolenia.

Podsumowanie szkolenia.Informacje zwrotne od uczestników oraz ankieta oceniająca szkolenie.Rozdanie certyfikatów dla uczestników.

Ramowy plan szkolenia 

Blok

programowy

Zagadnienia

Minimalna liczba godzin

A

Przedmiotowe warunki techniczne

1

B

Wykonywanie dozoru, badania

2

C

Eksploatacja

2

D

Obsługa urządzeń technicznych

2

E

Konstrukcja układów i mechanizmów

2

F

Oznaczenia

1

G

Wykonanie dozoru technicznego

2

H

BHP przy obsłudze suwnic

2

I

Prowadzenie książki obsługi

1

J

Zajęcia praktyczne

10

Razem

25