Operator wózków przejezdnych

Operator wózków przejezdnych

Czas trwania szkolenia:

57 godzin lekcyjnych po 45 min

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Rozpoczęcie szkolenia

 

Przedstawienie się trenera i uczestników.

Przedstawienie celów i agendy szkolenia.

Przyjęcie zasad aktywnego uczestnictwa w szkoleniu.

Dozór techniczny Podstawowe przepisy.
Zakres dozoru technicznego.
Badania techniczne.
Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów i konserwatorów.
Transport wewnątrzzakładowy Organizacja i podział transportu wewnątrzzakładowego

Środki transportu wewnątrzzakładowego

Drogi transportowe

Miejsce przemieszczania ładunków

Prace ręczne związane z przemieszczaniem ładunków wózkami jezdniowymi napędzanymi

Zaplecze techniczne transportu wewnątrzzakładowego

Znaki drogowe.

Opakowania ładunków Urządzenia do formowania i przemieszczania jednostek ładunkowych

Składowanie ładunków

Wybrane wiadomości z podstaw elektrotechniki, elektroniki i mechaniki Pojęcia zasadnicze i definicje w elektrotechnice

Maszyny elektryczne

Transformatory

Akumulatory

Prostowniki

Zabezpieczenia urządzeń i instalacji elektrycznych przed przeciążeniem lub zwarciem

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

Elektronika-ważniejsze pojęcia

Mechanika-ważniejsze pojęcia i definicje

Budowa i zasada pracy silników spalinowych Zasada działania silnika czterosuwowego z zapłonem iskrowym

Silniki dwusuwowe

Silniki czterosuwowe z zapłonem samoczynnym

Budowa silnika spalinowego

Układ elektryczny silnika spalinowego

Paliwa do silników spalinowych

Parametry silnika spalinowego

Napęd i sterowanie hydrauliczne Zasada napędu hydraulicznego

Elementy napędu i sterowania hydraulicznego

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym Definicja i podział wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Wielkości znamionowe wózków i ich właściwości użytkowe

Budowa wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Układy napędowe w wózkach z silnikami spalinowym

Przekładnia ze sprzęgłem ciernym

Przekładnia ze sprzęgłem hydraulicznym – hydrokinetycznym

Przekładnie hydrauliczne

Mosty napędowe

Mosty nośne

Układy napędowe w wózkach z silnikami elektrycznymi zasilanymi z baterii akumulatorów

Układ napędu

Obwód elektryczny regulacyjno-sterujący silnika jazdy

Układy napędowe spalinowo-elektryczne w wózkach podnośnikowych.

Układ kierowniczy

Mechaniczny układ kierowniczy

Układ kierowniczy z urządzeniem wspomagającym

Hydrauliczny układ kierowniczy

Układ hamulcowy

Mechanizmy hamulcowe.

Układy uruchamiające hamulce

Urządzenia wspomagające.

Mechanizm roboczy podnoszenia

Wyposażenie elektryczne wózków jezdniowych napędzanych

Urządzenia zabezpieczające, sygnalizujące i ostrzegawcze oraz oświetlenie 7.3,9. Osprzęt roboczy

Osprzęt nienapędzany

Osprzęt napędzany

Wskaźnik udźwigu.

Rama i karoseria wózka

Dane techniczne wózków

Określanie stopnia zużycia elementów wózka.

Zakończenie szkolenia.

Podsumowanie szkolenia.

Informacje zwrotne od uczestników oraz ankieta oceniająca szkolenie.

Rozdanie certyfikatów dla uczestników.