NOWA PERSPEKTYWA 2014 -2020

Kluczowym priorytetem UE na lata 2014-2020 jest dofinansowanie projektów na badania i rozwój (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Kwota środków z budżetu polityki spójności dla Polski na lata 2014-2020 wynosi 82,5 mld euroDotacje Unijne dla firm 2014-2020 to nowa perspektywa rozwoju dla każdej firmy! 

NOWA PERSPEKTYWA 2014 -2020 B+R NCBiR

 

Magdalena Cebulla

Kierownik działu handlowego

tel: 791 541 745
mail: m.cebulla@spectrumc.com.pl

 

Nie przegap swojej szansy. Skorzystaj ze wsparcia finansowego oraz doświadczenia naszych konsultantów.

NOWA PERSPEKTYWA 2014 -2020 B+R NCBiR

Naszym wsparciem objęte zostaną prace badawcze oraz rozwojowe, aż do momentu stworzenia prototypu, które realizowane będą przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R.

Ponadto dofinansowania na badania i rozwój uzyskać mogą projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R, które poprzez dotacje dla firm utworzą bądź rozbudują istniejący Dział B+R w przedsiębiorstwie.

Fundusze na badania i rozwój uzyskać mogą przede wszystkim firmy działające w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To grupa o olbrzymim potencjale, który wciąż nie jest wystarczająco wykorzystywany. Sektor MŚP może ubiegać się o dofinansowanie prac B+R samodzielnie lub w konsorcjach z innymi firmami czy też jednostkami naukowo-badawczymi.

 

Fundusze na badania i rozwój pozwalają zoptymalizować w firmie wydatki na:

NOWA PERSPEKTYWA 2014 -2020 B+R NCBiR

  • zakup wyników badań z jednostek naukowych
  • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R
  • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
  • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
  • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
  • ochronę własności przemysłowej
  • komercjalizację wyników badań
  • zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
  • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie

Dotacje dla firm na badania i rozwój są  dostępne w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój(PO IR) Jest jednym z ważniejszych programów operacyjnych. Program koncentruje się na przedsięwzięciach związanych ze zwiększeniem innowacyjności gospodarki, rozwojem sektora nauki, współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, a sektorem nauki oraz zapewnieniem wysokiej jakości otoczenia biznesu sprzyjającego podnoszeniu innowacyjności przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój realizowany jest na obszarze całej Polski.
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia(PO PW) Jest instrument wsparcia finansowego rozwoju gospodarczego i społecznego dedykowany wyłącznie 5 województwom Polski Wschodniej: lubelskiemu, podlaskiemu, podkarpackiemu, świętokrzyskiemu i warmińsko‐mazurskiemu. Program będzie wzmacniał i uzupełniał oddziaływanie wsparcia realizowanego w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych europejskiej polityki spójności, z których będą finansowane zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe.
16 Regionalnych Programów Operacyjnych(RPO) Jak we wcześniejszej perspektywie ponownie realizowane będzie 16 programów operacyjnych, w tym jeden przejściowy program operacyjny dla województwa mazowieckiego, które jako jedyny region Polski nie zalicza się do regionów słabo rozwiniętych. Na realizację programów zostanie przeznaczone około 60 % funduszy strukturalnych.