Pracująca Młoda Mama – Twój atut na rynku pracy

slider pmm
 

Życzenia świąteczne i noworoczne (23.12.2014)


 

Czas biednie nieubłaganie – zakończenie projektu „Pracująca młoda mama” Twój atut na rynku pracy (20.12.2014)

Mimo przedłużenia realizacji projektu „Pracująca młoda mama” Twój atut na rynku pracy rozpoczęła się ostatnia faza projektu zakończenie staży i końcowe rozliczenia projektu.

Na początku stycznia 2015 r staże zakończy ostatnie 5 Uczestniczek. Ponownie przypominamy o konieczności dostarczania do Biura Projektu w Zielonej Górze lub na adres Spectrum Consulting w Katowicach, ul. Kościuszki 182 ; 40-525 Katowice sprawozdań z przebiegu stażu oraz opinii o stażystce.

 

Pierwsze efekty przedłużenia staży (17.11.2014)

Przedłużenie staży przynosi efekty. Pierwsze 5 uczestniczek zakończyło przedłużony staż. Trzy panie podpisały już umowy o pracę. Będą kontynuowały swoją przygodę z telemarketingiem. Życzymy sukcesów w pracy i dalszego rozwoju zawodowego.

Jednocześnie przypominamy Uczestniczkom o konieczności dostarczania do Biura Projektu w Zielonej Górze sprawozdań z przebiegu stażu oraz opinii o stażystce.

 

Staże, staże, staże… (5.10.2014)

Nadal prowadzone są działania organizacyjne związane z przedłużeniem o 2 miesiące staży tym uczestniczkom, które wyraziły zainteresowanie takim działaniem. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z organizatorami staży.

Głównym celem przedłużenia staży jest zwiększenie szans Uczestniczek na uzyskanie zatrudnienia. Pracodawcy podkreślają, że przedłużenie stażu pozwoli na pełniejsze przygotowanie i wdrożenie stażystek do pracy.

 

Wrzesień w projekcie „Pracująca młoda mama” Twój atut na rynku pracy (10.09.2014)

We wrześniu 2014 r wszystkie Uczestniczki projektu objęte są stażami zawodowymi. W związku z oszczędnościami w budżecie Beneficjent podjął starania w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze o przedłużenie staży.
Prosimy wszystkie Uczestniczki o deklarowanie zainteresowania przedłużeniem stażu.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pod nazwą: „Pracująca młoda mama” Twój atut na rynku pracy

Kwota dofinansowania: 619.402,81 zł

Projekt realizowany w okresie: 01.11.2013 – 31.12.2014 r.

Projekt skierowany jest do 38 bezrobotnych  kobiet , będących mieszkankami woj. lubuskiego (w rozumieniu przepisów KC), które nie ukończyły 30 roku życia i które samotnie wychowują co najmniej 1 dziecko do 18 lat. Samotne mamy są w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Oczekują wsparcia w postaci szkoleń ułatwiających nabycie nowych kwalifikacji  i umiejętności, podnoszących ich szanse znalezienia elastycznej pracy ( TELEMARKETERKA), pozwalającej jednocześnie realizować się zawodowo i spełniać rolę mamy.

 

ZAKRES WSPARCIA

Projekt obejmuje:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania ( IPD) dla każdej uczestniczki;
  • szkolenia  zarówno z umiejętności osobowych ( miękkich ) , jak i zawodowych: psychologia obsługi klienta, skuteczna komunikacja interpersonalna, Excel;
  • staż zawodowy.

Każdej uczestniczce przysługuje wsparcie finansowe w postaci stypendium szkoleniowego i stażowego, zwrotu kosztów dojazdu oraz refundacja kosztów opieki nad dziećmi.

 

REKRUTACJA

Początkowo projekt zakładał objęcie wsparciem tylko 30 kobiet, jednak szeroka akcja promocyjno – informacyjna  prowadzona na terenie woj. lubuskiego  oraz współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz ogromne zainteresowanie potencjalnych Uczestniczek skłoniła  Projektodawcę – Spectrum Consulting Anna Dytko do wystąpienia z wnioskiem o rozszerzenie projektu o kolejną grupę uczestniczek ( 8 kobiet). W wyniku czego otrzymaliśmy zgodę i rekrutacja do projektu przedłużyła się do marca 2014. Więcej informacji na stronie: http://pracujacamama.spectrumc.com.pl/rekrutacja/

 

KONTAKT

Biuro Projektu  mieści się w  Zielonej Górze przy ul. Sikorskiego 4, pokój 127 , I piętro

Tel. 530 769 706, adres mailowy: pmm@spectrumc.com.pl