Tematy szkoleń

  • Asertywność i budowanie pewności siebie
  • Automotywacja i wypalenie zawodowe
  • Jak osiągnąć skuteczność i zwiększyć pewność siebie
  • Rozwój kompetencji trenerskich
  • Równowaga emocjonalna
  • W co grają ludzie – gry psychologiczne
  • Zaangażowanie indywidualnej kreatywności
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Coaching i mentoring dla managerów
  • Delegowanie i zarządzanie zadaniami
  • Efektywne motywowanie
  • Etyczna perswazja i zmiana postaw pracowników
  • Leadership i budowanie zespołów
  • Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwach
  • Planowanie i wyznaczenie celów
  • Pomiar i kontrola efektywności
  • Pozafinansowe motywowanie
  • Psychologia w zarządzaniu
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji managerskich
  • Savoire – vivre w biznesie
  • Zarządzanie efektywnością w organizacji
  • Zarządzanie informacją
  • Zarządzanie innowacyjnością (Blue Ocean Strategy)
  • Zarządzanie procesowe
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie wiekiem
  • Zarządzanie zespołem
  • Efektywna współpraca w zespole
  • Klient wewnętrzny – budowanie relacji i współpraca
  • Komunikacja, jako narzędzie kreowania wizerunku firmy
  • Konflikt i jego rola w rozwoju organizacji
  • Prezentacje i wystąpienia publiczne
  • Psychologia w komunikacji
  • Skuteczna współpraca i współdziałanie
  • Stres i konflikt - style reagowania
  • Sztuka perswazji i techniki wywierania wpływu
  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Innowacyjność w sprzedaży
  • Negocjacje zakupowe
  • Obrona ceny
  • Profesjonalny warsztat handlowca, czyli podstawy obsługi klienta
  • Psychologia w sprzedaży
  • Techniki sprzedaży
  • Zaawansowane negocjacje sprzedażowe lub zakupowe
  • Zwiększanie efektywności sprzedawcy
  • <
  • Adobe Photoshop
  • AutoCad
  • Corel Draw
  • Dla konserwatorów wózków widłowych, HDS-ów i innych
  • Dla operatorów zgrzewarek oporowych, lutowaczy płomieniowych, przecinaczy tlenowych
  • Kasy fiskalne
  • Kursy dla fryzjerów
  • Montaż i demontaż rusztowań
  • Obsługa stacji paliw płynnych
  • Obsługa suwnic
  • Ocena ryzyka w zakresie BHP
  • Ochrona danych osobowych
  • Pakiet Office w praktyce
  • Podesty ruchowe – wiszące
  • Spawanie m. in. MAG, TIG, Autogen
  • Wózki widłowe
  • Coaching
  • Delegowanie
  • Kurs kadrowo-płacowy
  • Motywowanie
  • Ocena pracowników
  • Prawo pracy
  • Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie
  • Kaizen – proces ciągłego doskonalenia
  • Kanban – system narzędzia zarządzania przepływem
  • VSM – mapowanie strumienia wartości
  • SMED – skracanie czasu przezbrojenia i przygotowania do produkcji
  • 5S – efektywne i uporządkowane środowisko pracy
  • RCA – analiza przyczyn źródłowych
  • PS – metody rozwiązywania problemów
  • TPM – zarządzanie wyposażeniem
  • Gamestorming – techniki wzbudzania zaangażowania zespołu
  • Zarządzanie projektami
  • Raport 8D
  • Specyficzne wymagania klientów motoryzacyjnych (Ford, VW, Toyota, BMW, PSA...)
  • VDA 6.3 i 6.5 – audyt procesu i wyrobu
  • OEE – pomiar efektywności urządzeń
  • Raport A3
  • Six Sigma (green belt, black balt) – zarządzanie jakością wyrobu i procesu
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001
  • ISO 3843
  • TOC – zarządzanie ograniczeniami
  • TQM – kompleksowe zarządzanie jakością
  • SPC – metody statystyczne zarządzania procesem
  • MSA – analiza systemów pomiarowych
  • FMEA – analiza przyczyn i skutków wad
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw
  • Zarządzanie magazynem
  • Rysunek techniczny
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną
  • Programowanie maszyn CNC
  • Tłocznictwo
  • Projektowanie form wtryskowych